VÍZOVÉ
PROGRAMY

Společnost Marriott zajišťuje vízový program J-1, který je určen studentům nebo stážistům, kteří si přejí získat pracovní zkušenosti v hotelech Marriott v USA.

Pokud aktuálně pracujete nebo studujete obor v oblasti pohostinství mimo USA, pak můžete využít vízový program J-1 Exchange Visitor Training, který Vám umožní získat zkušenosti prostřednictvím práce v hotelech Marriott v USA.

Informace o programu

Vízum J-1 poskytuje osobám jiných národností příležitost získat praktické zkušenosti přímo na pracovišti v USA, a to na pozici praktikantů nebo stážistů. Pokud zvažujete tuto příležitost profesního rozvoje u společnosti Marriott v USA na základě víza J-1, mějte na paměti následující informace:

  • K oprávněné žádosti o vízum J-1 stážistou musí být uchazeč aktuálně přihlášen ke studiu a studovat program zakončený diplomem nebo pomaturitní nástavbový program, a to na akademické instituci mimo USA, ANEBO mít úspěšně ukončené studium na takovéto instituci, a to ne více než 12 měsíců před zahájením programu.
  • K oprávněné žádosti o vízum J-1 musí mít uchazeč vysokoškolský diplom nebo odborné osvědčení získané v pomaturitním nástavbovém programu na akademické instituci a minimálně roční praxi v příbuzných oborech získanou mimo USA; anebo pět let pracovních zkušeností mimo USA, pokud nezískal diplom/osvědčení.
  • Programy J-1 v kategorii „Pohostinství a turismus“ jsou časově omezeny na 12 měsíců, a to jak pro praktikanty, tak stážisty. Stážisté mohou získat vízový program J-1 v délce až 18 měsíců, pokud je jejich obor stáže jiný než pohostinství a turismus
  • Jakožto praktikant nebo stážista s vízem J-1 můžete být zařazeni do praktikantských programů v oblasti správy pokojů, recepce, restaurace, kuchyně nebo jiných programů stanovených hotelem.
  • Jakmile zahraniční uchazeč o stáž přijme pracovní nabídku, musí ohledně víza J-1 kontaktovat některou z níže uvedených sponzorských organizací schválených Ministerstvem zahraničních věcí USA, a to za účelem získání podpory při vyřízení formuláře DS-2019, Osvědčení o způsobilosti a žádosti o vízum J-1.
 
Smějící se muž

Připijme si na šťastnou cestu

Find Jobs at Marriott