Berita Baru?

Berita Paling Baru

Saya menjadi lebih yakin, berfikiran terbuka dan mempelajari pelbagai budaya yang berbeza sepanjang saya di sini.

Katharina B.
Penyelaras Sumber Manusia (HR), Marriott, Heidelberg, Germany

Wanita tersenyum manis

Demi
Pengembaraan Kehidupan

Find Jobs at
Marriott International