มีอะไรใหม่

ฉันกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและรับฟังมากขึ้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย

Katharina B.
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล Marriott ไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี

ผู้หญิงกำลังยิ้ม

แด่
การเดินทาง

Find Jobs at
Marriott International