Yenilikler?

Daha güvenli ve açık fikirli oldum ve bu sırada farklı kültürler hakkında çok şey öğrendim.

Katharina B.
İK KOORDİNATÖRÜ, MARRIOTT, HEIDELBERG, ALMANYA