CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Chúng tôi hỗ trợ bạn tìm kiểm công việc dễ dàng hơn. Đây là những chỉ dẫn và mẹo liên quan đến khía cạnh kỹ thuật của quy trình ứng tuyển trực tuyến.

Bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất với việc ứng tuyển trực tuyến được thực hiện trên Internet Explorer (IE) phiên bản 6 đến 8. Nếu bạn dùng trình duyệt IE phiên bản khác hoặc gặp khó khăn với việc ứng tuyển trực tuyến, hãy xem các chỉ dẫn tương thích trình duyệt web bên dưới.

Để bật Compatibility View:

  1. Đến trang bạn muốn xem/hoàn tất bên trong Internet Explorer.
  2. Kích vào nút Compatibility View trên thanh Address.
  3. Khi nút Compatibility View chuyển sang màu xanh, bạn có thể tiếp tục.

Lưu ý; Nếu bạn ở Hoa Kỳ và cần chỗ ở để hoàn thành việc ứng tuyển điện tử, vui lòng gọi đến số 301-581-1400. Hãy để lại lời nhắn và một thành viên trong bộ phận Nhân sự sẽ trả lời cuộc gọi của bạn trong vòng một ngày làm việc.