Có gì Mới?

Tin Mới nhất

Tôi đã trở nên tự tin và cởi mở hơn, đồng thời được tìm hiểu về rất nhiều văn hóa khác nhau trong suốt chương trình.

Katharina B.
Điều phối viên Nhân sự, Marriott, Heidelberg, Đức

Một phụ nữ Mỉm cười

Cuộc hành trình
Bắt đầu ở đây

Find Jobs at
Marriott International