Định hình
Tương lai Của chúng tôi
và Của các bạn

Gia nhập đội ngũ hàng nghìn nhân viên đang hoạt động tại các hội sở và văn phòng khu vực. Từ các nhân viên tập sự cho đến những lãnh đạo cao nhất luôn hỗ trợ việc kinh doanh tại khu vực và trên toàn cầu.

Thương hiệu Vô địch

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng thành hành động?

Thương hiệu Tuyệt vời của chúng tôi đem lại cho khách hàng và người tiêu dùng nhiều kiến thức hơn để phát triển những chiến lược và chương trình biến những khách tiềm năng thành những người ủng hộ thương hiệu nồng nhiệt.

Chức năng kinh doanh bao gồm:

 • Quản Lý Nhãn Hàng
 • Bán Hàng và Marketing
 • Thiết kế Toàn cầu
 • Hoạt động Toàn cầu
 • Công nghệ Thông tin
 • Quan hệ Công chúng & Truyền thông

Quản trị Doanh nghiệp

Cam kết giữ vững đường lối?

Những nhà quản trị doanh nghiệp của chúng tôi làm vệc, và quản lý, các chức năng nòng cốt đảm bảo vận hành kinh doanh cân đối giữa sự chu đáo, lợi ích và đam mê.

Chức năng kinh doanh bao gồm:

 • Tài Chính Kế Toán
 • Nhân Sự
 • Thu mua & Mua sắm
 • Sự phát triển & Tính khả thi
 • Quản Lý Doanh Thu
 • Quản trị
 • Pháp Chế

ĐẠI SỨ
KHÁCH HÀNG

Khi giúp người khác bạn có cảm thấy vui?

Đại sứ Khách hàng là tuyến đầu giao tiếp với tất cả khách hàng quý mến của chúng tôi. Làm việc tại các tổng đài trên toàn cầu, họ mang đến tinh thần phục vụ và trải nghiệm khách hàng tuyệt vời giúp chúng tôi được công nhận là một trong những công ty đáng nể nhất trên thế giới.

Một số vị trí bao gồm:

Làm việc tại Marriott đã dạy cho tôi tầm quan trọng của việc biết giữ vị trí cho mình ở bàn và tạo ra những đóng góp mạnh mẽ khi còn tại vị.

Jenna B.
Giám đốc Nhân sự

Nhân viên Marriott mỉm cười

Cuộc hành trình
Bắt đầu ở đây

Find Jobs at
Marriott International