Ukształtuj przyszłość,
naszą
i swoją

Dołącz do tysięcy pracowników w naszej siedzibie głównej lub w biurze regionalnym. Sukces naszej firmy zależy w skali regionalnej, jak i globalnej od wszystkich pracowników: zarówno tych na pierwszych stopniach kariery, aż po najwyższą kadrę kierowniczą.

Liderzy marki

Chcesz zmienić wiedzę w działanie?

Nasi liderzy marki wykorzystują znajomość zachowań konsumentów, by rozwijać strategie i programy, ktore z potencjalnych gości czynią zagorzałych zwolenników marki.

Oferowane stanowiska biznesowe:

 • Zarządzanie marką
 • Sprzedaż i marketing
 • Projektowanie globalne
 • Operacje globalne
 • Technologia informacyjna
 • Public Relations i komunikacja

Zarządcy biznesowi

Chcesz zapewnić nasz dalszy prawidłowy rozwój?

Nasi zarządcy biznesowi pracują na kluczowych stanowiskach, zapewniając staranność, pragmatyczność i zaangażowanie w sprawy firmy.

Oferowane stanowiska biznesowe:

 • Finanse i rachunkowość
 • Zasoby ludzkie
 • Zaopatrzenie i zakupy
 • Rozwój i analizy wykonalności
 • Zarządzanie przychodami
 • Prace administracyjne
 • Dział prawny

Ambasadorzy
klienta

Czy lubisz pomagać innym?

Nasi ambasadorzy klienta należą do pierwszej linii kontaktu z naszymi cennymi gośćmi. Pracując w centrach obsługi telefonicznej na świecie, realizują wyjątkową obsługę i dążą do usatysfakcjonowania gości, dzięki czemu jesteśmy jedną z najbardziej uznanych firm na świecie.

Niektóre z dostępnych posad:

Praca w firmie Marriott nauczyła mnie, jak ważne jest branie udziału w podejmowaniu decyzji i wywieranie wpływu.

Jenna B.
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich