สร้าง
อนาคต ทั้งของเรา
และของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานนับพันคนในสำนักงานใหญ่และสำนักงานในภูมิภาคต่าง ๆ ของเขา นับตั้งแต่พนักงานระดับล่างไปจนถึงผู้บริหารอาวุโสสูงสุด พนักงานในส่วนกลางของเราได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของเราทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก

Brand Champions

พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นการปฏิบัติแล้วหรือยัง

Brand Champions ของเราใช้ความเข้าใจในผู้บริโภคและลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์และโปรแกรมที่จะเปลี่ยนลูกค้าทั่วไปให้เป็นลูกค้าประจำที่จงรักภักดีในแบรนด์ต่าง ๆ ของเรา

สายงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

 • การบริหารแบรนด์
 • การขายและการตลาด
 • การออกแบบระดับโลก
 • การดำเนินงานระดับโลก
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

บริกรด้านธุรกิจ

มุ่งมั่นที่จะนำเราไปตามเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่

บริกรด้านธุรกิจของเราทำงานและกำกับดูแลการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของเราดำเนินการด้วยมาตรการที่เท่าเทียมกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านความพากเพียร ปฏิบัตินิยม และความชื่นชอบในตัวงาน

สายงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

 • การเงินและบัญชี
 • ทรัพยากรบุคคล
 • การจัดหาและการจัดซื้อ
 • การพัฒนาและความเป็นไปได้
 • การบริหารรายได้
 • ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายกฎหมาย

ลูกค้า
ตัวแทนประชาสัมพันธ์

คุณรู้สึกว่าได้รับสิ่งตอบแทนเมื่อช่วยคนอื่นหรือไม่

Customer Ambassadors ของเราทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าสำคัญทั้งหมดของเรา ทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ในคอลเซ็นเตอร์ทั่วโลก โดยให้บริการเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า จนทำให้เราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดในโลก

ตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบไปด้วย:

การทำงานที่ Marriott สอนให้ฉันเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการมีส่วนช่วยในขณะที่อยู่ที่นั่น

Jenna B.
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 
3 purple dots

มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน

ค้นหางานที่ MARRIOTT INTERNATIONAL