CÁC CHƯƠNG TRÌNH VISA

Marriott có chương trình Visa J-1 cho sinh viên hoặc thực tập sinh để có cơ hội trải nghiệm làm việc tại các khách sạn của Marriott tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn hiện đang làm việc hoặc học tập trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng ngoài nước Mỹ, thì chương trình Tập huấn Khách trao đổi J-1 sẽ cho bạn cơ hội trải nghiệm làm việc tại các khách sạn Marriot tại Hoa Kỳ.

Các chỉ dẫn của Chương trình

Visa J-1 mang đến cơ hội thực hành tập huấn “việc thật” tại Hoa Kỳ cho công dân nước ngoài lưu trú hoặc các thực tập sinh. Cần luôn nhớ rằng bạn đang có cơ hội thúc đẩy sự nghiệp J-1 với Marriott tại Hoa Kỳ:

  • Để đủ tiêu chuẩn trở thành lưu trú sinh J-1, bạn hoặc phải đăng ký và theo học tại một cơ sở giáo dục sau bậc trung học cấp bằng hoặc chứng chỉ ngoài nước Mỹ. HOẶC đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục như vậy chưa quá 12 tháng trước ngày bắt đầu chương trình trao đổi.
  • Để đủ tiêu chuẩn trở thành thực tập sinh J-1, bạn phải có bằng hoặc chứng nhận chuyên môn từ một cơ sở giáo dục bậc sau trung học ở nước ngoài hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm làm công việc liên quan bên ngoài Hoa Kỳ; hoặc năm năm kinh nghiệm làm việc ngoài Hoa Kỳ mà không cần bằng cấp.
  • Chương trình J-1 nằm trong hạng mục “Dịch vụ khách hàng và Du lịch” giới hạn trong thời gian 12 tháng cho các lưu trú sinh và thực tập sinh. Thực tập sinh sẽ được phê chuẩn chương trình J-1 với thời gian lên tới 18 tháng nếu lĩnh vực đào tạo không thuộc ngành dịch vụ khách hàng và du lịch
  • Với tư cách là lưu trú sinh hoặc thực tập sinh J-1, bạn sẽ được bố trí tham gia các chương trình tập huấn tại các Bộ phận Buồng, Lễ tân, Ẩm Thực, hoặc các chương trình khác tùy theo quyết định của khách sạn.
  • Khi ứng viên thực tập sinh quốc tế đã chấp nhận công việc được giao, ứng viên ấy phải liên hệ với một trong các tổ chức bảo trợ J-1 bên dưới được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp quyền để hỗ trợ Mẫu DS-2019, Giấy Chứng nhận Tư cách Lưu trú, và ứng tuyển visa J-1.