โครงการ
วีซ่า

Marriott มีโครงการวีซ่า J-1 สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม Marriott ในสหรัฐฯ

 
 
3 purple dots

มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน

ค้นหางาน