کارکنان هتل در حال هل دادن ستونی از صندلی‌ها

فرصت‌ها برای همگان

Marriott خود را متعهد به ایجاد یک محیط کاری همه‌شمول می‌داند و مفتخر است که دسترسی به فرصت‌ها را برای همگان فراهم می‌آورد. شواهد این مدعا عبارتند از تاریخچه دیرینه استخدام پناهندگان، ارائه مشاغل هدفمند و رضایت‌بخش و پربار کردن کسب‌وکارمان.

یکی از مهمانان Marriott پشت لپ‌تاپ با یک فنجان قهوه

نحوه تقاضای شغل

برای ساده‌سازی فرآیند تقاضا، منبع راهنمایی تحت عنوان «نحوه تقاضای شغل» تهیه کرده‌ایم. این منبع راهنما طی مراحل مختلف فرآیند آنلاین تقاضای شغل به شما کمک می‌کند.

مخصوصاً به متقاضیانی که از طریق سازمان‌های اجتماع‌محور (CBO) همکار به ما مراجعه می‌کنند توصیه می‌کنیم از این منبع استفاده کنند.

مهمانان Marriott برای سلفی ژست گرفته‌اند

«زندگی در Marriott» را ببینید

علاقه‌مند به کار کردن در Marriott هستید؟ با مراجعه به وبلاگ ما، داستان‌های رشد حرفه‌ای و روحیه اجتماعی سایر کارکنان را بخوانید و اطلاعات بیشتری درباره شرکت، مزایای آن و سایر موارد به دست آورید.

فرصت‌های گسترده

31
برند
بیش از 0,500
هتل
138
کشور و سرزمین

Hear From Our Associates

Jeremy S, looking at camera and smiling

“Having someone believe in you makes me feel like ‘wow, I really am valued here.’ Marriott lets me grow and adapt and try and challenge myself to do new things.”

– JEREMY S., SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Read More

“We celebrate our wins and look to learn from our miscalculations, rather than judge or blame when things don’t go as planned. This is a team-oriented place with a growth mindset culture.”

– BEN B., SR. DIRECTOR OF MOBILE PRODUCT MANAGEMENT

Read More
Three people sitting around a coffee table
Jose L, Standing on a balcony with water and mountains behind him

“Our leadership has challenged us to modernize our technology and adopt an agile mindset, we’re kind of in a startup mentality right now where we’re hitting the reset button on how we do things.”

– JOSE L., DIRECTOR OF GLOBAL INFORMATION SECURITY

Read More

“The work I do touches the lives of millions of travelers and guests on a daily basis.”

– ASIM M., DIRECTOR OF IT APPLICATIONS DEVELOPMENT

Read More
Five people in a meeting room discussing a chart drawn on a whiteboard

تبلور. تعلق. تحقق.

هر جا که بخواهید بروید و هر کسی که بخواهید بشوید، حق شماست که شغلی هدفمند و آرزوهایی بی حد و حصر داشته باشید.

در Marriott، می‌توانید خودتان باشید. هدف خود را متبلور کنید، به یک اجتماع جهانی تعلق پیدا کنید و بهترین نسخه خود را محقق کنید.